Kocúrik bez očí- Stevie

Kocúrik bez očí- Stevie

Prípad kocúrika Stevieho je varovným príkladom zanedbanej zdravotnej starostlivosti. Prijali sme ho na našej klinike po dohode s OZ Mačky SOS po tom, ako sa dopočuli, že sa po uliciach v Ivanke pri Dunaji túla malý ryšavý kocúrik so zalepenými špinavými očami. Vraj ho takto vídajú už niekoľko mesiacov….

Stevie má asi 7 mesiacov, pravdepodobne sa narodil na ulici a s infekciou očí bojoval zjavne od útleho veku až do tej miery, že mu z očí neostalo nič a to doslova. V orbite sa nachádzala len hyperemická edematózna spojivka a v mieste, kde by mala byť očná guľa, bol len voľný priestor vyplnený hnisom.  Zvažovali sme aj cudzie zavinenie, ale vzhľadom na jeho dobrý celkový zdravotný aj výživný stav a dobrú orientáciu v priestore sme usúdili, že nešlo o akútnu slepotu ale o dlhodobý proces spôsobený infekciou.

U mačiat sa často vyskytujú rôzne očné infekcie, či už bakteriálneho alebo vírusového pôvodu, ktoré sa prejavujú žmúrením, výtokom z očí serózneho, mukózneho, až purulentného charakteru a miernym až silným zápalom spojivky. Tieto ochorenia bývajú mnohokrát spojené aj s infekciou horných dýchacích ciest, ktoré sa môžu prevaliť až do zápalu pľúc. Najčastejšie súvisia s nedostatočnou imunitou mačaťa a nepriazdnivými vonkajšími vplyvmi ako napríklad poveternostné podmienky a kontakt s infekčnými jedincami. Stevieho sme nasadili na celkovú antibioticku terapiu a nesteroidné antiflogistiká, a očné štrbiny sme mu dôkladne čistili dezinfekčným roztokom. Po zvládnutí infekcie bola na pláne enukleácia- chirurgické odstránenie  oboch očí.

Ďalšou komplikáciou bol však výsledok koprologického vyšetrenia, ktorý dokázal masívnu infestáciu parazitmi rodu AelurostrongylusCapillaria a Toxocara. Nakoľko sa všetky tieto červy v určitom štádiu svojho vývinu nachádzajú v pľúcach, s bezpečnostných dôvodov musela byť operácia odložená. Po preliečení endoparazitóz nastal konečne správny čas na operáciu, pri ktorej boli Steviemu odstránené zvyšky oboch oči spolu so spojivkami a okolitým tkanivom, a očná štrbina bola na trvalo uzatvorená suturou. Stieve sa po operácií rýchlo spamätal a momentálne má plné fúzy práce so spoznávaním prostredia kliniky. Tento milý kocúrik čaká na svoj nový domov.

Stevie hneď po nájdení na ulici.

 

Stevie týždeň od absolvovania operácie.

Zavolajte nám