FIP – infekčná peritonitída mačiek

Infekčné mačacie ochorenia

FIP – INFEKČNÁ PERITONITÍDA MAČIEK

FIP (Feline infectious peritonitis) je vírusové ochorenie, ktoré zapríčiňuje niekoľko kmeňov mačacieho koronavíru.

Mačacie koronavíry sú pomerne stabilné a po infikovaní zvieraťa môžu spôsobiť enteritídu, ale k prepuknutiu choroby ako takej nedochádza. Avšak asi u 5 – 10 % nakazených mačiek dôjde následkom stresu alebo odchýlkou imunitného systému k mutovaniu koronavíru, čo priamo spustí klinické prejavy choroby FIP. Následky ochorenia FIP sú vždy fatálne, choroba má veľmi rýchly a pre zviera zvlášť nepríjemný spád, preto sa po diagnostikovaní FIP odporúča eutanázia zvieraťa.

Je moja mačka ohrozená chorobu FIP?

Každá mačka, ktorá je nakazená koronavírom je potencionálne ohrozená chorobou FIP. Doteraz presne nie je známe, prečo presne začne vírus v tele mačky mutovať, ani to, ako tomu predchádzať.

Ohrozenejšie sú mladé zvieratá, zvieratá so zlým imunitným systémom, zvieratá vystavované stresovým situáciám a pod. Výskumy ukázali, že štatisticky FIP prepukne častejšie u zvierat vo veku do dvoch rokov. Koronavírus je, žiaľ, v mačacej populácii veľmi rozšírený a nevyhýba sa ani certifikovaným chovným staniciam.

Aké sú prejavy FIP?

Po prepuknutí ochorenia FIP rozoznávame dve formy priebehu, a to suchú a mokrú formu.

Mokrá – efúzna forma je veľmi ľahko diagnostikovateľná, jej nástup je naozaj rýchly. V priebehu 2 – 3 dní začína byť mačka apatická, odmieta potravu, môže sa vyskytnúť horúčka alebo vracanie, avšak najjasnejším symptómom je zväčšovanie brušnej dutiny dôsledkom hromadenia výpotku – ascites. Punkcia abdomenu a odber ascitu je najčastejším diagnostickým postupom vzhľadom na špecifické a príznačné zloženie ascitu, ktoré hneď poukazuje na prepuknutie choroby FIP.

Suchá forma je ťažšie diagnostikovateľná, keďže symptómy tejto formy FIP môžu mylne poukazovať na iné ochorenia. Netvoria sa pri nej efúzie – výpotky v telesných dutinách, ale granulómy na vnútorných orgánoch. Prvé príznaky pripomínajú klasickú infekciu – horúčka, nechutenstvo, apatia, bolesti kĺbov a svalov. Stanovenie správnej diagnózy môže trvať aj niekoľko mesiacov. Neskôr sa pridružia neurologické problémy ako nekoordinovaná chôdza, spazmy, slepota a pod.

Aká je liečba a prevencia proti FIP?

Žiaľ, na chorobu FIP neboli doteraz vyvinuté liečivá, ktoré by zabránili fatálnym následkom ochorenia. Po prepukutí FIP je možné podávať podpornú imunosupresívnu liečbu alebo využiť liečbu interferónom. Je však dôležité, aby si majitelia mačiek uvedomili, že táto choroba liečiteľná nie je, na podpornej terapii sa život zvierat predĺži len o niekoľko týždňov. Po prepuknutí mokrej formy FIP dokáže zviera prežiť maximálne mesiac, pri suchej forme to môže byť aj pol roka. Vzhľadom na fatálnosť ochorenia a naozaj náročný a bolestivý priebeh pre zviera je po diagnostikovaní FIP odporúčaná eutanázia zvieraťa.

Je možné testovať zviera na prítomnosť koronavírov v organizme, avšak zviera s pozitívnym výsledkom nemusí byť špeciálne liečené. Toto sa využíva najmä pri chovoch zvierat s preukazom pôvodu alebo pred účasťou na výstavách mačiek. Na trhu existuje vakcína, ktorá ochráni zviera pred niekoľkými kmeňmi koronavíru. Avšak neochráni zviera pred chorobu FIP, nakoľko vakcína nie je účinná ako ochrana proti všetkým kmeňom koronavírov, ktoré chorobu FIP spôsobujú.

Zavolajte nám