Mushu – operácia postvakcinačného sarkómu

Mushu – operácia postvakcinačného sarkómu

Desaťročný kocúrik Mushu prišiel na našu kliniku s útvarom v oblasti rebier. Pri predošlých konzultáciách na iných veterinárnych pracoviskách bolo majiteľom odporúčané útvar sledovať a radšej sa do chirurgie nepúšťať. Pri vstupnej prehliadke na našom pracovisku dosahoval útvar veľkosť menšieho vajíčka. Vzhľadom na vek pacienta sme majiteľom odporučili hematologické a biochemické vyšetrenie krvi, aby sme zistili celkový zdravotný stav pacienta a mohol podstúpiť chirurgický zákrok na odstránenie útvaru.

Po úspešnej excízii sme odobrali vzorku a odoslali na histopatologické vyšetrenie. Výsledok vyšetrenia potvrdil naše obavy – jednalo sa o postvakcinačný sarkóm. Tento typ nádoru je síce len lokálne invazívny, ale žiaľ má vysoké percento opakovaného výskytu aj po chirurgickom zákroku. Netreba preto zaháľať a pri vzniku hrčky čím skôr navštíviť veterinárneho lekára, ktorý hrčku vyšetrí a určí správny terapeutický postup.

Nádor pred operáciou.
Mushu na kontrole týždeň po zákroku. Napriek rozsiahlosti operačnej rany sa pacient zotavil bez komplikácií.

Zavolajte nám