Laboratórne vyšetrenia

Laboratórne vyšetrenia

  • komplexné biochemické a hematologické vyšetrenie krvi
  • vyšetrenie moču a koprologické vyšetrenie trusu
  • bakteriologické a virologické vyšetrenie – zabezpečované externým certifikovaným laboratóriom, odbery vzoriek na histologické vyšetrenie, cytologické vyšetrenie

Zavolajte nám