MVDr. Veronika Patoprstá

MVDr. Veronika Patoprstá

  • 2012 Absolventka Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne
  • 2006 – 2012 Prax popri štúdiu v súkromnej veterinárnej ambulancii v Nových Zámkoch
  • 2011 Stáž na klinike Cassovet v Košiciach zameraná na internú medicínu a chirurgiu malých zvierat
  • 2012 – 2017 Súkromná veterinárna ambulancia v Bratislave, časť Nové Mesto
  • Člen Komory veterinárnych lekárov malých zvierat
  • Člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat

Mačky odjakživa patrili k mojim preferovaným druhom zvierat, keďže som sa im od detstva rada venovala, pričom som mala jedinečnú možnosť sledovať zvláštnosti a krásu mačacej duše. Práca na klinike zameranej na felínnu medicínu ma okamžite nadchla.
Predovšetkým oceňujem možnosť vyšetrovať mačacích pacientov bez nadmerného stresu (objednávky na termín, čakáreň bez prítomnosti iných zvierat, bylinné a feromónové prípravky na upokojenie citlivých mačacích pacientov).
Počas praxe som sa zamerala na internú medicínu, chirurgiu mäkkých tkanív, cytológiu a ultrasonografiu brušnej dutiny.

Zavolajte nám